Anlita oss för betonghåltagning

Företag - BRF - Fastighetsägare - Privat

Anlita oss för betonghåltagning

Företag - BRF - Fastighetsägare - Privat

Vi hjälper dig med betonghåltagning i Stockholm

En betonghåltagning eller en borrning i betong är något som sker av olika skäl. Vanligt är att man måste förbereda för vatten, avlopp och ventilation och göra plats för nya rör och ledningar - men det finns även uppdrag som innebär att vi borrar för nya fönster, dörrar eller i syfte att förbereda inför exempelvis balkonger eller uteplatser. När man arbetar med betong, granit eller tegel behövs särskild kunskap och speciella maskiner för att borra. Vi har allt du behöver.

Vi är ett företag som specialiserat oss på betonghåltagning i Stockholm och vi står redo att hjälpa dig. Du når oss enklast genom att fylla i formuläret du hittar här på sidan, men du kan givetvis även ringa eller maila oss.

Små och stora uppdrag

Vi åtar oss uppdrag från såväl byggföretag, BRF:er, fastighetsägare, entreprenörer och privatpersoner och vi gör detta över hela Stockholm med omnejd. Storleken på uppdraget är oväsentligt. Vi kan borra med diametrar från 20 mm och upp till 1000 mm. Detta gäller oavsett materialets tjocklek. För exempelvis större hål i golv och väggar kan vi utföra en rundhålssågning med vajer - detta för hål med en större diameter än sex meter.

Utöver betonghåltagning så kan vi även exempelvis erbjuda spårsågning i syfte att förbereda för golvvärme, för kablar eller för hörslingor. Tekniken vi använder anpassas alltid mot projektets svårighet och mot vilket material som finns. Vi garanterar ett välplanerat, effektivt jobb av absolut högsta kvalitet.

När behövs en betonghåltagning?

När är det då dags att kontakta oss för en betonghåltagning i Stockholm? Det finns många olika situationer och många projekt som kräver vår expertis och kunskap om betonghåltagning och exempelvis sågning i tjockare material som exempelvis stål och andra metaller.

Vi tänkte räkna upp några av de vanliga uppdragen vi anlitas för, men innan dess så ska vi även tillägga följande: för oss så handlar det om att leverera kvalitet i alla led. Vi vet att vårt arbete är viktigt för hela projektet. Minsta fel i samband med en betonghåltagning innebär att projektet kommer att försenas och att kostnaderna som en följd av detta stiger. Ska exempelvis nya rör och ledningar installeras så måste också hålen hålla korrekta mått.

Vi har lång vana av att samarbeta med andra företag och har inga problem i att samordna arbetsuppgifterna i syfte att skapa ett bättre flöde genom projektet. Vi jobbar alltid med kunden i fokus och vi arbetar alltid effektivt där både det överenskomna priset och tiden ska hållas. Målet är att alltid skapa nöjda kunder och hållbara lösningar.

Betonghåltagning Stockholm – här hittar du oss

  • Vid nybyggen. Stockholm befinner sig i en byggboom och vi har stor vana av att bistå både i samband med resning av villor och vi större byggprojekt av exempelvis nya fastigheter. Borrning och håltagning är viktiga ingredienser i samband med nybyggnationer.

  • Bostadsrenoveringar och bostadsanpassningar. Vi har gått från mindre rum till drömmar om större, mer öppna planlösningar. Vill du öppna och och få mer rymd i din bostad? Vi har lång vana av att ta ner väggar och att öppna upp exempelvis dörrar. Att exempelvis förenkla vardagen för äldre och anpassa bostaden efter olika handikapp är även det något som vi ofta anlitas för.

  • Spårsågning för kablar. Spårsågning för kabel bidrar till säkrare lösningar och bättre kontroll i framtiden. Vi utför alla typer av spårsågningar och kan göra det för VVS, för El eller exempelvis för golvvärme.

  • Rännor för avlopp. Rännorna gör att avloppsrören dels hålls på plats och dels också, vid eventuella skador, enklare att lokalisera och åtgärda.

  • Sågning och borrning för balkonger. Drömmer ni om balkonger till er BRF? Vi ser till att skapa rätt förutsättningar för att bygget ska kunna ta fart på allvar. Även du som villaägare kan givetvis kontakta oss och detta oavsett om det gäller håltagning för en balkong eller för exempelvis ett uterum eller en altan. Vi öppnar upp din vägg på ett säkert sätt.

  • Öppningar för dörrar och fönster. Större fönster ger ett bättre ljusinsläpp och fler och fler villaägare ser den möjligheten. Vi hjälper er att ta hål på väggen och ger rätt förutsättningar för att fönstren - oavsett storlek - ska kunna monteras.

  • Vid byggen av tunnlar och broar. I samband med större entreprenader i syfte att skapa en bättre infrastruktur så kan vårt arbete göra en enorm skillnad. Vår borrning utgör ofta ett startskott till resten av projektet. Vi har hög kapacitet och kan ta oss an även de största utmaningarna.

Vi använder olika metoder för borrning, håltagning och sågning beroende på hur uppdraget ser ut. De absolut vanligaste tillvägagångssätten handlar emellertid om vajersågning, kärnborrning samt golv- och väggsågning. Vi använder oss av maskiner av högsta kvalitet som gör att vi, oavsett uppdrag, alltid kan leverera utan fördröjning.

Lång erfarenhet av att borra i betong

Vi åtar oss uppdrag över hela Stockholm med omnejd och vi behandlar alla projekt vi anlitas för med samma fokus. Målet är att skapa hållbara lösningar och att du som kund ska få ett resultat av högsta kvalitet. En borrning, en sågning eller en betonghåltagning utgör ofta startskottet för resten av projektet och vi ser därför till att arbeta effektivt. Det vi gör påverkar både tiden och kostnaden. Med vår kunskap, våra maskiner och vår erfarenhet så gör vi skillnad. Vi vet vad som ska göras, vi vet hur det ska göras och vi planerar alltid uppdraget ner på detaljnivå för att skapa bättre förutsättningar för exempelvis rörmokare, elektriker eller den golvläggare som sedan ska arbeta.

Vi hjälper även privatpersoner med betonghåltagning

Inte sällan så anlitas vi av privatpersoner som vill förändra sina bostäder. Man kanske vill öppna upp en vägg i syfte att skapa ett bättre flöde i bostaden. Man kanske vill sätta in nya, större fönster eller också så vill man - i samband med en renovering av badrummet - förbereda för avlopp, ventilation och vatten.

Vår filosofi är att förenkla för våra kunder. Det innebär att du som kund kommer att inkluderas i projektet. Vi förklarar vad vi gör och varför vissa moment är nödvändiga. Du ska veta vad som sker och i vilket syfte. Kommunikationen oss emellan minskar risken för missförstånd och leder till bättre resultat. Vi kan även komma med tips, tankar och idéer som leder till både bättre resultat och lägre kostnader för dig.

I samband med att vi arbetar så sker en löpande dokumentation av arbetet. Vi tar bilder före, efter och under arbetets gång. Detta fungerar som en trygghet för dig som kund och som en garanti i framtiden. Skulle någonting gå sönder så finns dokumentationen sparad och det underlättar vid exempelvis utredningar av försäkringsbolag. Efter avslutat arbete så tar vi även hand om allt avfall och allt bråte. Vi lämnar rent och snyggt efter oss och ser till att övriga delar av projektet kan påbörjas utan någon friktion. Givetvis så finns det här även en tanke på miljön: vi ser alltid till att sortera avfallet och vi återvinner/återbrukar det som är möjligt.

betonghåltagning Stockholm

Rätt maskiner och verktyg gör skillnad

Utöver kunskap och erfarenhet av borrning så finns det även andra detaljer som gör skillnad. Verktygen och maskiner är ett tydlig exempel på detta. Som inom allt annat så går tekniken framåt och gårdagens borrar och sågar håller en avsevärt sämre kvalitet än vad de moderna modellerna gör. Vi håller oss uppdaterade med en modern maskinpark och kan därför också erbjuda bättre lösningar än vad många av våra konkurrenter gör. Kombination av rätt kunskaper och rätt maskiner bär alltid frukt. Det finns inga genvägar i den frågan.

Hur mycket kostar en betonghåltagning?

Frågan är givetvis relevant, men även väldigt svår att svara på. Allt beror på hur stort projekt det handlar om, hur stort hål som ska tas samt vilket material det handlar om. Vi kan emellertid garantera en sak och det är att våra priser både är rimliga och står pall en jämförelse med andra. Vi ger högkvalitativa lösningar till konkurrenskraftiga priset. Välkommen!

Vi är experter på betonghåltagning