Betong

Fördelar med betong

Vi som dagligen arbetar med att demontera betong och med att öppna upp i materialet är väl bekanta med både för- och nackdelar. Betong är ett material som är på kraftig uppgång och det är lätt att förstå varför. Vi går mot en tid då fler och fler privatpersoner väljer att bygga hus i betong snarare än trä och det är - faktiskt - på många sätt en välkommen utveckling.

Vi ska tillägga att trä fortfarande är ett bra alternativ och att det är ett prisvärt material med många fördelar - men för den sakens skull så kan man heller inte bortse från att just betong och byggande i detta material även den kommer med en hel del fina uppsidor. Vi tittar närmare på några av dessa här nedan:

  • Bra för miljön. Betong binder koldioxid under hela sin livslängd och bidrar genom detta till att färre avgaser påverkar vårt miljö negativt. Att man idag använder mindre cement - tack vare nya tekniker - i samband med tillverkningen gör att utsläppen av koldioxid har reducerats kraftigt. I kombination med att betong också är ett tacksamt material att återvinna så skapas också enorma fördelar för hela vår miljö. I samband med att vi borrar och genomför en betonghåltagning i Stockholm så ser vi alltid till att möjliggöra återvinning.

  • Lång hållbarhet. Betong håller extremt länge. Vilket kan ledas i bevis av att du fortfarande exempelvis kan se byggnader i betong från romarriket. Bygger man hus i betong så får man en byggnad som står pall mot tidens tand och detta oavsett väderlek utanför dörren. Betong är dessutom perfekt sett till att det inte drar åt sig mögel - något som skapar en bättre inomhusmiljö.

  • Energisparande. Sett till framtida kostnader för energi så är betong ett perfekt ämne att bygga med. Betong alstrar värme från människor, från maskiner och från exempelvis lampor. Detta gör att ett positivt kretslopp skapas där ett hus byggt i betong avger värme under natten och bidrar till en jämn, behaglig värme under hela dygnet. Rent konkret så kan man som villaägare spara pengar i både uppvärmning och energi genom att välja betong då behovet av både värme- och kylsystem minskar radikalt. Här brukar 40 % nämnas som en siffra och den stämmer ganska väl överens med verkligheten.

  • Större säkerhet. En klar fördel med betong sett ur ett säkerhetsperspektiv är att det är ett material som inte brinner. Detta är såklart något som är väldigt tilltalande och detta oavsett om man planerar att bygga en villa eller en större fastighet.

  • Trivsammare inomhusmiljö. Få material dämpar ljud på samma sätt som betong gör. Man får genom detta en harmonisk och skön ljudnivå även om man lever i centrala delar av Stockholm. Betong stänger effektivt ute ljud från trafiken och från högljudda grannar. Vi brukar alltid informera om detta i samband med att vi genomför en betonghåltagning i Stockholm. Väljer man att exempelvis sätta in nya, större glasrutor så får man också vara beredd på att ljudvolymen blir lite högre än vad man är van vid.

  • Lätt att arbeta med. Betong är ett tacksamt material att arbeta med sett till att man kan skapa konstruktioner av alla tänkbara slag. Den höga hållfastheten, formbarheten och den långa spännvidden är nycklar till detta. Att man, som vi gör, även kan såga och borra i materialet är även det något positivt. Betong är beständigt, men fullt möjligt att modifiera utifrån sina egna önskemål och idéer.

Finns det då några nackdelar med betong? En uppenbar sådan handlar om estetiken. För många så blir betong själva definitionen av någonting grått, sterilt och tråkigt. Visst, det kanske inte är världens mest inbjudande material, men det finns alltid möjligheter att förändra ytan också. Man kan exempelvis måla om ett hus av betong och likaså gäller för ytskikt inomhus. Under senare år har också synen på betong kommit att ändras.

För många så har nackdelarna - det går och lite trista - blivit en stor fördel. Man kanske vill nå det opolerade, lite ruffiga intrycket i det egna hemmet och just där och då blir betong ett väldigt bra material. Den industriella inredningsstilen är fortfarande het i Sverige och ett naket betonggolv kan skapa en väldigt spännande interiör. Väljer man mer värme i exempelvis möbler, textilier och använder andra material - trä, exempelvis - så kan man få ett väldigt ombonat och inbjudande hem även om man har basen i betong.

Vi arbetar som sagt dagligen med betong och vi vet att det är ett material som verkligen kan göra skillnad. Vår sida av jobbet handlar emellertid ofta om att riva och borra i materialet och vi vet i och med detta också att just den biten är extra känslig. Att riva en betongvägg eller att genomföra en betonghåltagning är inget projekt man kastar sig in i utan någon förberedelse och kunskap. Det krävs rätt maskiner, det krävs kunskaper och en adekvat utbildning. Handlar det dessutom om exempelvis bärande väggar så kan man också komma att behöva ett bygglov.

Gällande det senare så tar vi aldrig några risker. Står vi inför att borra i en bärande betongvägg - eller helt demontera en sådan - och känner oss osäkra så kontaktar vi alltid en konstruktör för ett samråd. Vi sätter ingen prestige i detta utan vi tar alltid det säkra före det osäkra. Man måste ha respekt för betong som material och behandla det på rätt sätt. Annars utsätter man både sig själv och hela huset för uppenbara risker.

Behöver du hjälp med betonghåltagning?